Psykologi

 • Et såkaldt samtalefag, som handler om hvorfor mennesker er forskellige i deres væremåde.
 • Læren om psykologi betyder, at man bliver bedre i stand til at forstå andre menneskers situation og deres forskellige handlemåder.
 • Vi skal beskæftige os med teorier om menneskers udvikling rent psykologisk set fra barndommen, puberteten og op gennem alderdommen.
 • Derudover skal vi beskæftige os med andre emner, der vedrører psykologi:

 

 • Drømme og drømmetydning
 • Sindssygdomme såsom skizofreni, spiseforstyrrelser og OCD
 • Barndommens betydning
 • Intelligens
 • Kropssprog
 • Identitet/ Hvem er jeg?
 • Placering i søskendeflokken og hvilken betydning det får for mennesket?
 • Freud og andre psykologiske retninger

 

Nogle af de mål der sættes er, at opnå evne til at analysere og reflektere over psykologiske forhold.

Faget skal bidrage til udvikling af kompetencer, der gør eleverne i stand til at reflektere over eget liv og forholdet til andre. Ligeledes får de gennem psykologi bedre muligheder for forståelse og respekt for menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer, hvilket er med til at gøre dem kompetente til at navigere i en foranderlig verden.

 

Undervisningen tager udgangspunkt i et praktisk eksempel, såsom en film, spil, undersøgelse, artikel el. dokumentarudsendelse og den relevante teori gennemgås herefter, således at eleverne kan koble teori og praksis sammen og sammenligne det med det virkelige liv.

 

Ny elev? Ring og få en rundvisning.

Overvejer du et udviklende år på Ringe Efterskole, så kom forbi og få en guidet rundvisning og en orientering af lærerne omkring netop dine muligheder for at opleve og bidrage til fællesskabet.

Kom og hør om skitur, vores linjeture eller vores mere end 20 valgfag.

Men meld dig til før pladserne er væk.

Læs mere her

Facebook

Youtube

Instagram