Skolevejledning

Formål:

 • Vejledningen på Ringe Efterskole tager udgangspunkt i Efterskoleforeningens vejledningssyn, hvor vejledningsindsatsen indgår som en integreret dimension i skolens arbejde med at danne og uddanne de unge til at kunne tage ansvar i sit eget liv i fælleskab med andre.
 • Vejledningen tager udgangspunkt i det enkelte individ og er en proces, der har til formål at gøre eleverne livsduelige, samt være i stand til at træffe kompetente valg for deres fremtid.
 • Vejledningen skal i videst muligt omfang udnytte efterskolens særlige rum med mulighed for alsidige, differentierede og meningsfulde vejledningsaktiviteter.
 • Vejledningsprocessen tilstræbes at finde sted i et tæt samarbejde mellem de 2 vejledere, kontaktlærerne, klasseteamsene, samt skolens øvrige personale.
 • Vejledningen foregår i samspil med de unge, deres forældre og andre relevante eksterne samarbejdspartenere som uddannelsesinstitutioner, tidligere elever, iværksættere mm.
 • Vejledningen tager afsæt i etiske principper om tillid, respekt og ligeværdighed i vejledningssituationen og skal understøtte skolens værdigrundlag.
 • Vejledningen veksler mellem individuel vejledning, hvor eleven bliver mødt i en åben tilgang og samtale om uddannelses- og karrierevalg. Eleven udfordres her på sit valg, for at kunne sammenhænge og årsager til baggrunden for deres valg. Kollektiv vejledning er oftest i klassere eller for alle elever samlet, hvor der orienteres mere bredt om eksempelvis brobygning, uddannelsesparathedsvurdering, adgangskrav på ungdomsuddannelserne og optagelse.dk. Endelig indgår der også gruppevejledning, hvor elever i mindre enheder kan tale med hinanden om problemstillinger og tvivl knyttet til deres fremtidige uddannelsesvalg. Vejlederen, kontaktlæreren eller faglæreren bruges her som facilitator.

Mål:

 • At oplyse og informere eleverne om uddannelsessystemet med fokus på krav og forudsætninger for at kunne påbegynde og gennemføre en videregående uddannelse.
 • At kvalificere til at eleverne kan træffe et selvstændigt uddannelses- og erhvervsvalg på baggrund af elevernes ønsker og kompetencer.
 • At give eleverne et udbygget kendskab til hvordan man søger og anvender tilgængelige vejledningsinformationer og tilbud, herunder e-vejledning, ug.dk etc.
 • At etablere en uddannelsesplan, der udfyldes, godkendes og videresendes i samarbejde med forældrene indenfor fristen for tilmelding 1.marts
 • At forestå den obligatoriske brobygning i 10. klasse og den obligatoriske selvvalgte opgave.
 • At give eleverne en tilbagemelding på deres faglige forudsætninger og indsats i forhold til deres uddannelsesønske.

Skolens vejledere træffes på skolens telefon 62621368

Lene Nielsen

Jens Erik Spejlsgaard

Ny elev? Ring og få en rundvisning.

Overvejer du et udviklende år på Ringe Efterskole, så kom forbi og få en guidet rundvisning og en orientering af lærerne omkring netop dine muligheder for at opleve og bidrage til fællesskabet.

Kom og hør om skitur, vores linjeture eller vores mere end 20 valgfag.

Men meld dig til før pladserne er væk.

Læs mere her

Facebook

Youtube

Instagram