Optagelsesprocedure

Når du har sendt din ansøgning, sender vi en mail med information om pladser og venteliste for netop din årgang.

Eleverne kan optages på Ringe Efterskole, når de har været til et personligt møde med en lærer eller forstanderen. På mødet fortælles, hvilken skole vi er, hvilke tilbud vi giver, og der afstemmes forventninger således at samarbejdet bliver stærkest muligt. Denne samtale foregår i februar 1 1/2 år før skolestart på et møde, hvor tilmeldte elever er inviteret, og ellers foregår besøgene på planlagte besøgsaftener.

I foråret før skolestart er der arrangement på skolen for kommende elever, hvor næste års elever og forældre grundigt informeres om skoleåret, og de kommer på bo-områder, for at se hvor de skal bo og hilse på deres værelseskammerater.

Optagelses samtale

En personlig samtale indeholder to elementer: En rundvisning og en personlig samtale.

Rundvisningen foretages af elever, og der er her mulighed for at høre om skolens undervisning og hverdag anskuet fra elevsynspunkt.

Den personlige samtale med en lærer eller forstander er oplysninger om skolens værdier, struktur og aktuelle skoletilbud såsom obligatoriske fag, boglige fag, linjefag, valgfag, fritid og samvær. Samtalen handler bl.a. også om:

  • elevens motivation for at vælge netop Ringe.
  • fritidsaktiviteter med særlig henblik på det idrætslige.

Efter optagelsessamtalen opkræves indmeldingsgebyr på p.t. 2000 kr. Eleven er først endelig optaget når indmeldelsesgebyret er indbetalt. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

Få en rundvisning

Ny elev? Ring og få en rundvisning.

Overvejer du et udviklende år på Ringe Efterskole, så kom forbi og få en guidet rundvisning og en orientering af lærerne omkring netop dine muligheder for at opleve og bidrage til fællesskabet.

Kom og hør om skitur, vores linjeture eller vores mere end 20 valgfag.

Men meld dig til før pladserne er væk.

Læs mere her

Facebook

Youtube

Instagram