Økonomi

Individuel supplerende støtte

På den årlige finanslov fastsættes et tilskudsbeløb pr. elev til individuel, supplerende elevstøtte.
Efterskoleloven fastsætter i §§ 11 og 37 de overordnede betingelser og formål med den individuelle,
supplerende elevstøtte.

Tildeling af midler sker efter konkret, individuel ansøgning og udmøntning sker efter skolens vurdering,
således at skolen er i stand til at opfylde lovens bestemmelse om, at skolens kurser skal være åbne for
alle.

Inden der søges om individuel støtte, skal eleven være optaget på skolen og hjemkommunen være kontaktet med henblik på eventuel økonomisk støtte til skoleopholdet.

I vurderingen af hvor stor en portion den enkelte familie kan modtage, lægges blandt andet vægt på følgende elementer:

  • Om familiens sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed, svagt indtægtsgrundlag eller lignende. Eventuelt kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang, konkurs el. Lign.
  • Om familien er kommet i klemme pga. eventuelle uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne
  • Ønsket om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selv om familien rammes
  • Andre forhold af økonomiske problemer i løbet af skoleåret
  • Hvis familien har mere end 1 barn på efterskolen i samme skoleår
  • Hvis man er eneforsørger med særlige forhold, og med en indkomst der giver maksimum støtte, og der ikke er anden supplerende støtte fra elevens hjemkommune.

Tildeling af den statsstøtte, som alle får og som er reguleret ud fra hjemmets indtægt, tager udgangspunkt i husstandens indtægt i det kalenderår, der ligger 1,5 år før skolestart. Eksempelvis: Skatteoplysninger for forældre til en elev, der begynder på skolen i august 2021, hentes i tallene fra 2019.

Tildeling af individuel supplerende elevstøtte tager udgangspunkt i andre forhold og indtægtsforholdene i det kalenderår, eleven begynder på skolen.

Ansøgningen udformes på denne blanket: Ansøgning – tryk på download og udfyld venligst blanketten.

Ansøgningen udprintes, underskrives og medsendes sammen med al relevant dokumentation

til skolen på mail: rfe(at)rfe.dk

Ny elev? Ring og få en rundvisning.

Overvejer du et udviklende år på Ringe Efterskole, så kom forbi og få en guidet rundvisning og en orientering af lærerne omkring netop dine muligheder for at opleve og bidrage til fællesskabet.

Kom og hør om skitur, vores linjeture eller vores mere end 20 valgfag.

Men meld dig til før pladserne er væk.

Læs mere her

Facebook

Youtube

Instagram