Værdigrundlag

Formål

Ringe Fri- og Efterskole

 • vil drive fri- og efterskole efter de til enhver tid gældende regler og andre retsregler for friskoler, private grundskoler og frie kostskoler.
 • vil skabe en skole, der bygger på de værdier, der er indeholdt i Grundtvigs og Kolds skoletanker og menneskesyn
 • vil med rod i den danske fri- og efterskoletradition forholde sig til tidens forandringer.
 • vil tilbyde en spændende og alsidig undervisning på et højt fagligt niveau
 • vil gennem - undervisning og samvær - danne og uddanne selvstændige og ansvarsbevidste elever med en demokratisk grundholdning
 • vil fremme elevernes lyst til at tage aktivt del i det samfund vi alle er en del af.
 • vil styrke elevernes faglige og sociale kompetencer og give dem mod til at være sig selv, men ikke sig selv nok.


Værdigrundlag

Ringe Fri- og Efterskole tror at en hverdag, der bygger på gensidig tillid og respekt samt ligeværdighed og forpligtende fællesskab vil være grobund for læring og udvikling give dannelse og uddannelse udvikle nysgerrighed og mod styrke selvstændighed og selvtillid samt skabe engagement og livsglæde.


Link til skolens vedtægter


Skolen har sit udgangspunkt i det Grundtvig/Koldske skole- og livssyn. Gennem mange fællesoplevelser, morgensang og foredrag samt grundig undervisning er det målet, at eleverne engageres og samtidig får lyst til at erhverve nyttige kundskaber.

Gennem et godt og nært forhold lærere og elever imellem, bl.a. ved elevernes indflydelse på deres egen hverdag, skabes et trygt fællesskab på skolen.

Vi vil lære eleverne at arbejde ansvarsbevidst, selvstændigt og i samarbejde med andre. Vi vil lære eleverne at udnytte deres fritid på en fornuftig måde og give eleverne en grundig, tidssvarende faglig undervisning, så de dygtiggøres til at møde den udfordring, som tilværelsen vil stille dem.

Vi ønsker at eleverne møder nye udfordringer og danner egne meninger for derved at kunne være medbestemmende om fremtiden. At lære at deltage i et fællesskab ved at bo, spise, arbejde og opleve sammen med andre.

Skolens regler.

 • Det er forbudt at drikke øl, vin og spiritus på skolen.
 • Skolen er røgfri.
 • Det er ikke tilladt at bruge hash og euforiserende stoffer hverken på skolen eller i weekenden hjemme.
 • Modarbejdelse af skolens holdning accepteres ikke.
 • Der er tidspunkter på dagen, hvor drenge og piger ikke må besøge hinanden på værelserne.
 • Seksuelt samkvem er ikke tilladt.

Husorden.

For at alle skal føle sig godt tilpas på skolen er det nødvendigt at der vises hensyn, og at alle tager et ansvar for, at hverdagen fungerer. Derfor har vi på skolen en husorden med samværsregler, som du vil blive præsenteret for ved dit besøg på skolen.

Ny elev? Ring og få en rundvisning.

Overvejer du et udviklende år på Ringe Efterskole, så kom forbi og få en guidet rundvisning og en orientering af lærerne omkring netop dine muligheder for at opleve og bidrage til fællesskabet.

Kom og hør om skitur, vores linjeture eller vores mere end 20 valgfag.

Men meld dig til før pladserne er væk.

Læs mere her

Facebook

Youtube

Instagram