Indholdsplan

Indholdsplan

Indholdsplanen er en samlet beskrivelse af undervisningen og samværet i løbet af et efterskoleophold.

Indholdsplanen skal beskrive hele kostskolearbejdet. Denne indholdsplan der her er tilgængelig på rfe.dk, er skolens officielle og er den vi anvender som dokumentation overfor ministeriet.

Indholdsplanen ligger her som samlet dokument.

Omkring kursusplan og anderledesdage/-uger kan der forekomme justeringer af tiderne.

Skoleårets undervisning og samvær:

Beskrivelse af fagene

På Ringe Efterskole er der en række fag og aktiviteter, der ligger udenfor de obligatoriske fag og boglige fag. Disse fag har deres rod i den frie skoles tradition og værdier. Formålene med fagene er overordnet set at give eleverne almen dannelse og livsoplysning, samt at være fællesskabsdannende.

Eleverne bliver undervist efter gældende bestemmelser fra ministeriet.

Hvert lærerteam udarbejder årsplaner for de enkelte fag.

Ny elev? Ring og få en rundvisning.

Overvejer du et udviklende år på Ringe Efterskole, så kom forbi og få en guidet rundvisning og en orientering af lærerne omkring netop dine muligheder for at opleve og bidrage til fællesskabet.

Kom og hør om skitur, vores linjeture eller vores mere end 20 valgfag.

Men meld dig til før pladserne er væk.

Læs mere her

Facebook

Youtube

Instagram