Antimobbestrategi

Anti-mobbestrategi Ringe Efterskole

På Ringe Efterskole tolererer vi ikke mobning, og det er en kultur, vi tager afstand fra. Den måde, vi omgås hinanden på, skal vise både rummelighed og respekt. Rummelighed for den enkelte til at være sig selv og til at udfolde sig fagligt, kreativt og fysisk. Samtidig skal den enkelte udvise respekt for andres lignende ret og behov. Vi på Ringe Efterskole lægger vægt på, at der er en rar og imødekommende adfærd og omgangsform i tale og handling.

Hvad er mobning?:

Mobning er, når nogen holder andre uden for fællesskabet. Mobningen viser sig f.eks. ved, at den der bliver mobbet, forfølges med slag, riv, spark eller anden voldsom adfærd. Mobning kan også være hånlige tilråb, sladder, øgenavne eller sarkasme. Mobning kan være ”skjult” eller indirekte for andre. Det kan være at den, der bliver mobbet, sjældent får svar på sine spørgsmål eller bare aldrig bliver spurgt om noget, sjældent bliver inviteret med, når de andre skal noget, eller at der sjældent kommer nogen, når den der bliver mobbet, inviterer.

Derfor er det en vigtig opgave at motivere og delagtiggøre eleverne i, hvordan man behandler andre mennesker. Vores primære fokus er rettet mod den forebyggende indsats, da den er grundlaget for et godt samvær mellem eleverne. Vi arbejder i hele efterskoleforløbet med, hvordan konflikter håndteres, og hvordan eleverne selv kan løse konflikter. Vi taler også om, hvordan lignende konflikter fremover kan undgås.

Forebyggende indsats:

I kontaktgrupperne/ medborgerskab etableres jævnligt dagsordensatte gruppesamtaler om grænser, sprog og trivsel i fællesskabet. Skolen har to lærere som arbejder med at sætte disse emner på dagsorden på de ugentlige møder med medborgerskab.

Der etableres gangmøder på de enkelte bo-områder - her samtales blandt andet trivsel og adfærd på bo-området.

Kontaktlæreren har minimum tre planlagte individuelle samtaler med hver kontaktelev – her spørges meget direkte ind til den enkelte elevs trivsel og adfærd i fællesskabet.

Skolen vægter højt:

 • at skabe et positivt og anerkendende miljø, der fremmer rummelighed og respekt for hinanden.
 • at signalere en nul-tolerance-politik overfor grov og uacceptabel adfærd.
 • at skabe fælles holdninger og rutiner til at bekæmpe mobning.

Handling i konkrete sager:

 • Lærere taler med involverede elever, enkeltvis og/eller samlet.
 • Forældre til de involverede kontaktes.
 • Klassen informeres, hvis det er hensigtsmæssigt, og der kan laves aftaler om, hvordan de andre elever kan hjælpe de involverede i sagen.
 • Ved grov og/eller uacceptabel adfærd beslutter lærer og ledelse hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes, og en handlingsplan for de involverede udarbejdes.
 • Opfølgning er vigtigt og den aftales i handleplanen.

Skolens råd til forældre:

 • Spørg en lærer, hvis du er tvivl om dit eller andre børns trivsel.
 • Læg fordomme om andre børn væk for at kunne tage fat i det konkrete.
 • Tal pænt om kammerater, andre forældre og lærere i dit barns påhør.
 • Hvis dit barn viser tegn på at blive mobbet, skal du vise forståelse, lytte og give dit barn den fulde støtte.
 • Kontakt altid dit barns kontaktlærer. Du kan regne med og stole på, at vi hjælper dig og dit barn med at få ændret situationen og komme videre på en konstruktiv måde.
 • Kontakt altid dit barns kontaktlærer, hvis du bliver opmærksom på, at dit barn mobber andre.

Fokusér på mobningen, ikke på eleven (ofret). Det er ikke eleven, der er problemet, men selve mobningen, der er uacceptabel.

Sep. 2021


Ny elev? Kom til besøgsaftener og Efterskolernes Dag.

Overvejer du et udviklende år på Ringe Efterskole, så kom til besøgsaften eller Efterskolernes Dag og få en guidet rundvisning og en orientering af lærerne omkring netop dine muligheder for at opleve og bidrage til fællesskabet.

Kom og hør om skitur, vores linjeture eller vores mere end 20 valgfag.

Men meld dig til før pladserne er væk.

Læs mere her

Facebook

Youtube

Instagram