Ringe Efterskole søger tre gymnastiklærere til faste stillinger med drengegymnastik og pigegymnastik.


Stillingerne indeholder obligatorisk drengegymnastik, obligatorisk pigegymnastik, spring, dans, gerne matematik og engelsk og ellers almindelige skolefag, samt tilsyn. Ansættelsesprocenten kan være 75-100%.

Stillingen er med tiltrædelse 1. august 2017.

Ansøgningsfristen er mandag den 13. marts kl 12, og samtalerne finder sted fra den 21. marts til den 31. marts 2017.

Vi søger gymnastiklærere, som kan indgå i skolens eksisterende team af dygtige gymnastiklærere.

Vi foretrækker ansøgere med læreruddannelse eller tilsvarende.

Skolens gymnastiklærere skal være kreative, iderige og dygtige til at udarbejde spændende koreografier. Alle skolens elever deltager hvert år i omkring 25 gym-nastikopvisninger, og vi deltager ligeledes i efterskolernes Teamgym-konkurrencer med elever fra skolens springlinje.

Der forventes erfaring med gymnastikkens forskellige genrer og et indgående kendskab til undervisning i såvel rytmiske sekvenser som undervisning i spring på alle springmæssige niveauer.

Til pigegymnastikken ønsker vi ansøgere med indgående kendskab til dans i forhold til undervisning på danselinjen.

Vi forventer at de kommende gymnastiklærere er aktive på et højt gymnastisk niveau og har erfaring med at lede gymnastik på juniorhold, landsdelshold, konkurrencehold eller lignende.

Med til stillingen hører at være instruktør for vores gymnastikhold for tidligere elever. (REX-holdet)

Vi har meget gode gymnastik- og idrætsfaciliteter, med opvisningshal, nybygget springcenter, stor spejlsal og adgang til velfungerende fodboldanlæg.

Ringe Efterskole er en efterskole med ca. 140 elever i 9. og 10. klasse.

Skolen prioriterer den boglige undervisning højt, ligesom gymnastik, musik og fodbold er vigtige profiler på skolen.

Vi ønsker en kollega, der tør stille krav til eleverne om kvalitet og engagement og er indstillet på et tæt og forpligtende samarbejde med skolens lærere og øvrige personale. Humor, godt humør og hjælpsomhed kendetegner vores nuværende kolleger, og det ønsker vi også af vores kommende kollega.

Ansøgere skal være indstillet på undervisning gennem hele dagen og på at have aften- og weekendarbejde og samtidig varetage de forpligtigelser, der følger med jobbet som efterskolelærer.

Vi foretrækker en person, der har lyst og mod til engagement i hele skolen og vil være med til at præge vores måde at lave efterskole på, og vi modsvarer dette med en god personalepolitik.

Vi kan tilbyde et spændende og inspirerende miljø, der byder på stor indflydelse og gode rammer med mulighed for at realisere ovenstående.

Vi har en god og tryg skole med gode, inspirerende, energiske og glade elever, samt aktive og engagerede medarbejdere. Vi har også en friskole med 200 elever og ansøgere skal være indstillet på en vis grad af samarbejde med kollegerne derfra.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forstander Finn Larsen eller til viceforstander Bente Mousten på telefon:62 62 13 68 og på www.rfe.dk.

Ansøgning (kun med relevante bilag) sendes til rfe(at)rfe.dk og bedes mærket ”ansøgning gymnastiklærer”.

Ny elev? Ring og få en rundvisning.

Overvejer du et udviklende år på Ringe Efterskole, så kom forbi og få en guidet rundvisning og en orientering af lærerne omkring netop dine muligheder for at opleve og bidrage til fællesskabet.

Kom og hør om skitur, vores linjeture eller vores mere end 20 valgfag.

Men meld dig til før pladserne er væk.

Læs mere her

Facebook

Youtube

Instagram