Skolevejledning

Formål:

Formålet med skolevejledningen og undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering på Ringe Fri- og Efterskole er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse.

Undervisning i forskellige emner skal give eleven et godt grundlag for at træffe et uddannelsesvalg og senere et erhvervsvalg. Eleven skal forstå, at valget træffes på grundlag af en række personlige forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder.

Personlig vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger og derigennem kan udarbejde en personlig uddannelsesplan.

Indhold:

Den obligatoriske selvvalgt opgave: Som led i 10. klassesbekendtgørelsen udarbejder hver elev i 10. klasse en Obligatorisk Selvvalgt Opgave, der tager afsæt i elevens uddannelsesplan for 9. klasse og som inddrager elevens overvejelser over og planer for fremtidig uddannelse og job.

Brobygning: For 10. Klasses elever gennemføres 1 uges brobygning i efteråret. Eleverne afprøver forløb på henholdsvis 2 og 3 dage på 2 ungdomsuddannelser.

Uddannelsesorientering: I løbet af skoleåret vil der af vejlederne, samt gæster udefra, blive orienteret om ungdomsuddannelser samt andre uddannelser.

Ung-til-ung-vejledning: Vi benytter i stor udstrækning erfaringer fra tidligere efterskoleelever, der fortæller om deres karriereforløb.

Materialer: De unge vil få uddelt relevant vejledningsmateriale ved samtalerne med skolevejlederne. Desuden kan de benytte vejledningskontorets åbningstider.

Uddannelsesplaner: I løbet af skoleåret arbejder elev og skolevejleder videre på den enkeltes uddannelsesplan. Denne bliver sendt videre til den kommende uddannelsesinstitution sammen med FTU-skemaet den 15. marts. Dette hjælper skolevejlederne* elever og forældre med. Skemaerne udfyldes hjemme eller på skolen, og derefter skrives de under af forældrene. Skolen sender dernæst skemaet til den uddannelsesinstitution, som eleven har som sit første ønske og i juni sendes der besked til det kommunale UU-Center, om hvor eleven befinder sig året efter.

*) På Ringe Efterskole har vi 2 vejledere, som har ansvaret for den overordnede tilrettelæggelse af skolevejledningen og undervisningen i de nævnte områder. Vejlederne har ansvar for gennemførelse af samtaler, udarbejdelse af uddannelsesplaner og ansøgningsprocedure i forbindelse med optagelse på ungdomsuddannelse (FTU 15. marts).

Ny elev? Ring og få en rundvisning.

Overvejer du et udviklende år på Ringe Efterskole, så kom forbi og få en guidet rundvisning og en orientering af lærerne omkring netop dine muligheder for at opleve og bidrage til fællesskabet.

Kom og hør om skitur, vores linjeture eller vores mere end 20 valgfag.

Men meld dig til før pladserne er væk.

Læs mere her

Facebook

Youtube

Instagram