Værdigrundlag

 • at du lærer at arbejde ansvarsbevidst, selvstændigt og i samarbejde med andre.
 • at du får en solid og tidssvarende faglig undervisning, så du får de bedste muligheder for at klare de udfordringer, som tilværelsen stiller dig.
 • at du møder nye udfordringer og danner dine egne meninger for derved at kunne være medbestemmende om fremtiden.
 • at du bliver en del af et fællesskab ved at bo, spise, arbejde og opleve sammen med andre.
 • at du får ideer til et aktivt fritidsliv.

Skolens regler.

 • Det er forbudt at drikke øl, vin og spiritus på skolen.
 • Skolen er røgfri fra skoleåret 2001-2002.
 • Det er heller ikke tilladt at bruge hash og euforiserende stoffer hverken på skolen eller i weekenden hjemme.
 • Modarbejdelse af skolens holdning accepteres ikke.
 • Der er tidspunkter på dagen hvor drenge og piger ikke må besøge hinanden på værelserne.
 • Seksuelt samkvem er ikke tilladt.

Husorden.

For at alle skal føle sig godt tilpas på skolen er det nødvendigt at der vises hensyn, og at alle tager et ansvar for, at hverdagen fungerer. Derfor har vi på skolen en husorden med samværsregler, som du vil blive præsenteret for ved dit besøg på skolen.

Bestyrelsen for Ringe Fri- og efterskole har formuleret skolens værdigrundlag:

Ringe Efterskole er af undervisningsministeriet blevet pålagt at udarbejde et værdigrundlag, som skal indføjes i skolens vedtægter. På sidste års generalforsamling blev bestyrelsens forslag vedtaget med et snævert flertal. Bestyrelsen finder det vigtigt, at der er så bred opbakning som muligt til skolens værdigrundlag, hvorfor den nu foreslår følgende ordlyd:

Med udgangspunkt i Grundtvigs og Kolds menneskesyn og skoletanker bestræber vi os på et skab en skole, der med rod i den danske fri- og efterskoletradition forholder sig til tidens forandringer.


Skolen vil:

Styrke livsglæde, engagement og nysgerrighed med samtale, gensidig respekt og ligeværdighed i et forpligtende fællesskab som bærende elementer i skolens hverdag.
Bidrage med en spændende og alsidig undervisning på et fagligt højt niveau så eleverne får faglige og sociale kompetencer samt mod til at være sig selv, men ikke sig selv nok.

Udvikle ansvarsbevidste og selvstændige unge, der - med en demokratisk grundholdning - får lysten til at deltage aktivt i det samfund, vi alle er en del af. Værdigrundlaget er godkendt på to på hinanden følgende generalforsamlinger, og vil nu blive indføjet i skolen formålsparagraf

På bestyrelsens vegne

Ny elev? Ring og få en rundvisning.

Overvejer du et udviklende år på Ringe Efterskole, så kom forbi og få en guidet rundvisning og en orientering af lærerne omkring netop dine muligheder for at opleve og bidrage til fællesskabet.

Kom og hør om skitur, vores linjeture eller vores mere end 20 valgfag.

Men meld dig til før pladserne er væk.

Læs mere her

Facebook

Youtube

Instagram